پایش گام دوم

جامعه برای حفظ امنیت و آسایش به اقتدار پلیس نیاز دارد

دخالت پلیس در حوزه هایی مانند حجاب و پوشش باعث شده است بخش بزرگی از جامعه نسبت به کلیت نیروی انتظامی و وظایف آنها در حوزه عمومی نیز نگاه منفی داشته باشند.
ضرب و شتم و قتل پلیس [مانند این کلیپ یا قتل پلیس شیرازی] در هنگام انجام وظیفه قانونی (جریمه رانندگان متخلف، بازداشت قاچاقچیان مواد مخدر، بازداشت اراذل و اوباش و الوات خیابانی و…) در هیچ کشور توسعه یافته ای اتفاق نمی افتد.

جامعه برای حفظ امنیت و آسایش به اقتدار پلیس نیاز دارد. قرار دادن پلیس در مقابل مردم عادی (به دلیل رقص و پوشش و حیوان خانگی و امثالهم) باعث از بین رفتن اقتدار پلیس می شود و در نهایت دودش به چشم همه جامعه می رود.
یکبار برای همیشه حوزه وظایف قانونی پلیس را از حوزه اعتقادات و باورهای مذهبی مجزا کنید، وظیفه پلیس بازداشت و درگیری با روزه خوار و کم حجاب و امثالهم نیست.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا