پایش گام دوم

عملیات تروریستی اخیر در چابهار حمله به آینده ایران است.

دشمن فهمیده کدام نقطه راهبردی را باید ناامن کند اما سهل انگاری عزیزان در طراحی الگوی مشخصی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی مکران انباشته های زیادی از چالش ها را شکل دادند مکران نقش مهمی در آینده اقتصاد ایران خواهد داشت و تهران باید تکلیف خود را برای آماده سازی این منطقه برای آینده اقتصادی و ترانزیتی منطقه و جهان روشن کند حمله تروریستی به چابهار پیام متفاوتی نسبت به سایر عملیات ها داشته است بر هم زدن شریان اقتصادی آینده ایران مهم ترین سیگنال تحرکات جدید تروریست های وابسته به موساد است ابوقاسم

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا